top of page

En investering i dig själv

KBT är en växande terapiform som är praktiskt inriktad där vi gör saker för att behandla dina problem, snarare än att bara prata om dem. En utgångspunkt är att en stor del av människans beteenden är inlärda, vilket är ett optimistiskt synsätt eftersom det innebär att problematiska och oönskade beteenden kan läras om. I en tid då vi har det allt bättre än tidigare uppger sig ändå fler och fler att de dras med negativa tankar, känslor och beteendemönster som är svåra att ta sig ur. Att gå i terapi är att investera i sig själv och ta ett steg mot en bättre livskvalitet.

Tankar, känslor och beteenden hänger ihop

Många kan känna igen sig i att negativa känslor har förmågan att påverka hur vi tänker och agerar. Inom KBT ser man att det även fungerar åt andra hållet - vad vi tänker och gör påverkar också hur vi känner. I vårt gemensamma arbete kommer vi tillsammans att hitta lösningar på problemen med hjälp av nya infallsvinklar och tankegångar som hjälper dig att komma vidare.

Triangel tanke känsla beteende.png
guillaume-prieur-CNudTm1JqbU-unsplash.jpg
joseph-pearson-Uj749Jv6Otw-unsplash.jpg

Hur det går till

Beroende på karaktären av dina problem tar en terapiprocess ungefär mellan 10-25 sessioner, där en session pågår mellan 45-60 minuter och kostar 980 kr (inkl moms). Sessionerna äger rum på Åsögatan 155 i Stockholm. 

 

Inledningsvis har vi ett öppet samtal där jag skapar mig en övergripande uppfattning om dina behov och gör en bedömning hur jag med hjälp av KBT på bästa sätt kan hjälpa dig. Det är viktigt att du får en klar bild av hur processen kommer att se ut och att du känner förtroende för mig som terapeut. 

 

Sedan startar sen en bedömning där jag kommer bilda mig en hypotes. Därefter inleds själva behandlingsfasen. Så småningom kommer du bli skicklig på att använda dina nya verktyg och då skapar vi ett vidmakthållandeprogram och bokar in en uppföljningssession. 

 

Det första steget är att boka ett kostnadsfritt video- eller telefonsamtal. 
 

bottom of page