top of page

Fem tidigare erfarenheter som kan leda till låg självkänsla

 Låg självkänsla kan ha sina rötter i händelser och dynamik från barndomen, och att identifiera dessa kan vara första steget mot att bygga en starkare, mer positiv självbild. Här utforskar vi fem tidiga erfarenheter som ofta bidrar till utvecklingen av låg självkänsla.


1. Kritik från viktiga personer

De som växer upp med ständig kritik från föräldrar, vårdnadshavare eller lärare kan utveckla en känsla av att aldrig vara tillräckligt bra. Denna kritik, särskilt när den inte balanseras med beröm och uppmuntran, kan inpränta en djup osäkerhet i en individs självuppfattning. Det blir en inre röst som ständigt ifrågasätter deras värde och kompetens.


2. Mobbing eller utanförskap

Att uppleva mobbing eller känna sig utestängd under barndomen kan ha långvariga effekter på en persons självkänsla. Dessa erfarenheter kan leda till känslor av värdelöshet och isolation, vilket i sin tur kan minska förtroendet för egna förmågor och värde. Effekterna av mobbing kan bäras med in i vuxenlivet, påverkande relationer och personlig utveckling.


3. Höga förväntningar och prestationstryck

Barn som växer upp med orealistiskt höga förväntningar från sina föräldrar eller samhället kan utveckla en rädsla för misslyckande som övergår det normala. Denna rädsla kan hindra dem från att ta risker eller prova nya saker, vilket i sin tur kan begränsa deras upplevelser och tillväxt. Prestationstryck kan även leda till att de mäter sitt värde i prestationer, vilket skapar en skör grund för självkänslan.


4. Jämförelser med syskon eller jämnåriga

Ständiga jämförelser med syskon, klasskamrater eller vänner kan få barn att känna sig otillräckliga. Dessa jämförelser, oavsett om de är uttalade eller underförstådda, kan forma en uppfattning om att de måste tävla om uppmärksamhet, kärlek och godkännande. Detta kan leda till en ständig känsla av att kämpa för att "mäta upp", vilket underminerar självkänslan.


5. Missbruk eller försummelse

Tidiga erfarenheter av missbruk eller försummelse – fysiskt, emotionellt eller på annat sätt – kan ha djupgående effekter på en individs självkänsla. Dessa erfarenheter kan leda till en känsla av värdelöshet och en tro att de inte förtjänar kärlek eller omsorg. Att övervinna dessa känslor kan kräva betydande arbete och ofta professionellt stöd.

Commentaires


bottom of page