top of page

Behöver du någon att prata med?

Besväras du av ångest, orostankar

eller har fastnat i ett negativt beteendemönster?

KBT är en behandlingsmetod som kan hjälpa dig att leva ett liv utan begränsningar. Med professionell hjälp kan du lättare nå dina mål. Boka ett kostnadsfritt telefon- eller videosamtal.

Vem riktar sig KBT till? 

KBT är en beprövad behandlingsmetod som hjälpt miljontals människor och idag används för en rad olika problemområden. Utgångspunkten är att varje människa är unik och så även din problemsituation. Målet är därför att vara lyhörd och skräddarsy en behandling som passar just dig. Nedan finner du ett urval av vanliga problem du kan få hjälp med. Tveka inte på att ta kontakt om du är osäker på ifall KBT är lämpligt för just dina problem. 

Depression

Att vara nedstämd ibland är naturligt. Men när det övergår i längre sammanhängande perioder kan det vara så att du är deprimerad. Då kan livet upplevas som tomt och meningslöst.

Social Ångest

En ständig oro för att bli granskad och bortgjord i sociala sammanhang är tecken på social fobi. Precis som andra fobier kännetecknas det av undvikande och en begränsad livskvalitet. 

Panikångest

En stark ångest som kommer plötsligt kan vara panikångest. Det är i sig inte farligt men kan begränsa vardagen då det upplevs som väldigt obehagligt. 

Låg självkänsla

En låg självkänsla kan visa sig på många olika sätt. För vissa kan det innebära att alltid prestera på topp för att undvika kritik, för andra att deras egna behov känns som oviktiga i förhållande till andras. 

Katastroftankar

Oro och rädsla är ett sätt för hjärnan att något är farligt så att vi kan undvika det. Men ibland kan oron ta över och leda till undvikande som i sin tur ökar oron nästa gång. 

Specifika fobier

Kanske det som många tänker på först när de hör KBT. Fobi innebär att ha en stark rädsla och ångest inför exempelvis djur (spindlar, ormar, insekter), miljöer (höjder, mörker, vatten) eller platser (hissar, flygplan). 

KBT

Ludwig Schüler

KBT-Terapeut med en Master i Psykologi

Som KBT-Terapeut med en Master of Sciences i Psykologi har jag en bred erfarenhet av att hjälpa människor ur negativa tanke- och beteendemönster. Jag hjälper både ungdomar och vuxna med exempelvis oro, ångest, nedstämdhet/depression, stress, utmattningssyndrom, fobier, låg självkänsla samt symtom av ADHD. Med utgångspunkt i din situation hjälper jag dig att nå dina mål. 

”.png

Ludwig har en sällsynt förmåga att ge en känsla av lugn och trygghet, samtidigt som han är väldigt engagerad och motiverande i varje möte. Han har hjälpt mig att se klarare i mina mörkaste tankar och stunder. Jag har fått verktyg att hantera osunda tankar och triggers, och även att släppa taget om det jag inte kan kontrollera.

–  Hanna

bottom of page