top of page

En investering i dig själv

KBT är en terapiform som kombinerar teori med praktisk tillämpning för att behandla dina specifika problem. Vi utgår från att många beteenden är inlärda och att vi tillsammans kan arbeta för att lära om beteenden när de inte längre är hjälpsamma. I en tid då vi har det allt bättre än tidigare uppger sig ändå fler och fler att de dras med negativa tankar, känslor och beteendemönster som är svåra att ta sig ur. Att gå i terapi är att investera i dig själv och ett steg mot att förbättra din livskvalitet genom att aktivt arbeta med och förändra dessa mönster.

Hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop

Det är vanligt att uppleva hur negativa känslor påverkar våra tankar och handlingar. KBT bygger på insikten att detta samband även fungerar i omvänd riktning - våra tankar och handlingar kan påverka våra känslor.

 

Under våra sessioner kommer vi att arbeta tillsammans för att utforska nya perspektiv och tankestrategier.

Genom detta arbete kommer du att få verktyg för att hantera dina utmaningar och främja positiva förändringar i ditt liv.

KBT-Triangel som illustrerar hur tanke, känsla och handling hänger ihop
pexels-anna-shvets-4672714.jpg
pexels-anna-shvets-4672708.jpg

Så går det till

Varje terapiprocess är unik, men i regel varar den mellan 7-25 sessioner. Varje session planeras för 45 minuter men kan sträcka sig upp till 60 minuter, för att säkerställa att vi kan arbeta grundligt med dina behov. Vi träffas på Åsögatan 155 i Stockholm, eller digitalt om du bor någon annanstans eller föredrar det. 

 

Vi inleder med ett öppet samtal för att förstå dina unika utmaningar och hur jag kan stötta dig genom KBT. Detta första möte är viktigt för att bygga en grund av förtroende och för att du ska få en klar bild av vår terapiprocess.

Därefter börjar ett bedömningsarbete, där jag formulerar en hypotes om de bästa behandlingsstrategierna för dig. När vi går över till behandlingsfasen kommer du gradvis att utveckla och tillämpa nya strategier för att hantera dina utmaningar.

 

Mot slutet av vår terapiprocess skapar vi ett program för att bibehålla dina framsteg och planerar en uppföljningssession för att säkerställa långsiktiga resultat.

Prislista
Privatpersoner: 980 kr 
Studenter: 780 kr

Företag: 1180 kr 

Ditt första steg mot förändring är att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till nyhetsbrevet för att inte missa handplockade tips och de senaste uppdateringarna direkt i din inkorg.

Tack!

bottom of page