top of page
 • Behöver jag en remiss för att börja med KBT hos dig?
  Nej, du behöver inte någon remiss för att gå i KBT hos mig.
 • Hur ofta bör vi ses?
  Detta varierar, men vanligtvis träffas vi en gång i veckan eller varannan. Frekvensen kan anpassas efter dina behov och framsteg.
 • Är sessionerna konfidentiella?
  Ja, allt som sägs under våra sessioner är strikt konfidentiellt.
 • Vad kostar det att gå i KBT hos dig?
  Prislista: Privatpersoner: 980 kr Studenter: 780 kr Företag: 1180 kr
 • Kan jag använda mitt friskvårdsbidrag för att gå i KBT
  Ja, KBT är friskvårdsgrundande om det används i förebyggande syfte. Exakt vad vi pratar om under våra sessioner är konfidentielt och ingenting en arbetsgivare har rätt att begära att få veta.
 • Vad är skillnaden mellan KBT och andra terapiformer?
  Det finns många olika terapiformer, men karaktäristiskt för KBT är vi gör saker för att bearbeta dina problem snarare än att bara prata om dem. Vi utelämnar dock inte ditt tidigare liv som har betydelse för hur du mår idag, men vi börjar i nuet och vidgar arbetet lite senare.
 • Hur länge varar en KBT-behandling?
  Längden på KBT-behandling varierar beroende på individens behov och mål, men jag brukar säga någonstans mellan 5-25 sessioner.
 • Vad kan jag förvänta mig under min första KBT-session?
  Under din första session kommer vi att diskutera dina bekymmer och mål med terapin. Du får också en introduktion till KBT och hur den kan hjälpa dig. Jag kommer även berätta mer om mig och hur vi kan arbeta för att nå dina mål.
 • Hur kan KBT hjälpa mig?
  KBT kan hjälpa till med en rad psykologiska utmaningar, som ångest, depression, stresshantering och relationella problem, genom att ge dig verktyg och strategier för att hantera och förändra ditt tänkande och beteende.
 • Är KBT lämpligt för alla typer av psykologiska problem?
  KBT är effektivt för många, men inte alla, typer av psykologiska problem. Vi utvärderar varje enskild situation för att se om KBT är lämpligt för dig.
 • Vilka är de vanligaste problemen som KBT kan hjälpa till med?
  KBT används ofta för att hantera ångeststörningar, depression, panikattacker, stresshantering, och fobier. KBT är även effektiv för att förbättra självkänsla, hantera sorg och förlust, samt behandla sömnproblem och ätstörningar. Dessutom kan KBT hjälpa till med relationsproblem och hantering av kronisk smärta. Flexibiliteten gör den till en passande terapiform för många olika typer av psykiska och emotionella utmaningar
 • Vart sker sessionerna?
  Om du bor i Stockholm är du välkommen till Åsögatan 155 på Södermalm. Bor du någon annanstans i Sverige, eller utomlands så ses vi istället digitalt. Då får du ett mail med en länk till ett videomöte som du lätt kan ansluta till, utan att ladda ner något speciellt program.
 • Vad kan jag göra om jag inte har råd att gå i terapi?
  Om du upplever att kostnaden för terapi är ett hinder finns det flera vägar att utforska som kan göra det möjligt för dig att få det stöd du behöver. Här är tre alternativ: Privat försäkring Många privatpersoner har tillgång till försäkringar genom sin bank eller försäkringsbolag som kan täcka psykoterapi eller KBT-sessioner. Kontrollera din försäkringspolicy eller kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du har ett sådant skydd och hur du går tillväga för att använda det. Friskvård genom jobbet KBT-sessioner kan ofta ingå i arbetsgivares friskvårdsbidrag om de används i ett förebyggande syfte. Det innebär att du kan använda ditt friskvårdsbidrag för att täcka kostnaden för terapi. Det är också viktigt att veta att det som diskuteras under sessionerna är konfidentiellt och inte delas med din arbetsgivare. Hör med din arbetsgivare Utöver friskvårdsbidrag kan vissa arbetsgivare ha särskilda försäkringar som täcker psykologisk rådgivning eller terapi för sina anställda. Det är värt att ta en diskussion med din HR-avdelning eller din chef för att undersöka vilka möjligheter som finns tillgängliga för dig.
 • Vad är fördelarna med KBT jämfört med andra behandlingsmetoder?
  KBT, eller kognitiv beteendeterapi, fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden som kan påverka din mentala hälsa. Till skillnad från vissa andra terapiformer, är KBT ofta mer strukturerad, målinriktad och kortvarig. Det gör att du kan se konkreta framsteg på kortare tid.
 • Kan KBT genomföras online, och är det lika effektivt som personliga möten?
  Ja, KBT kan framgångsrikt genomföras online via videosamtal, vilket har visat sig vara lika effektivt som personliga möten för många individer. Detta erbjuder flexibilitet och tillgänglighet, särskilt för dem som bor utanför storstadsområden eller har begränsad tillgång till traditionell terapi. Det är okomplicerat och kräver inte nedladdning av något program, utan du klickar bara på en länk som du får skickad till dig via epost.
 • Vilka tekniker används ofta i KBT?
  Kognitiv beteendeterapi (KBT) inkluderar flera effektiva tekniker, såsom: Kognitiv omstrukturering: Identifiera och utmana negativa automatiska tankar och ersätta dem med mer nyanserade och hjälpsamma tankar. Exponeringsterapi: Successivt och kontrollerat exponera dig för det som du är rädd för, vilket minskar din ångest över tid. Beteendeaktivering: Öka aktiviteter som ger positiva upplevelser och minskar depressiva symptom. Avslappningstekniker: Lär dig metoder för att minska stress och fysisk spänning, såsom progressiv muskelavslappning och andningsövningar. Problemlösning: Utveckla färdigheter för att hantera svåra situationer på ett mer effektivt sätt.er.
 • Kan KBT hjälpa till med relationsproblem?
  Ja, KBT kan vara mycket effektivt för att adressera relationsproblem. Den hjälper individer att kommunicera mer effektivt, lösa konflikter, och bygga starkare relationer genom att förändra destruktiva tänkemönster och beteenden som kan skada relationer.
 • Är KBT lämpligt för barn och ungdomar?
  KBT är en anpassningsbar terapiform som kan anpassas för att passa barn och ungdomar. Den har visat sig vara effektiv för en mängd åldersrelaterade problem, inklusive skolrelaterad ångest, beteendeproblem och sociala svårigheter.
bottom of page