top of page

Hantera social ångest hos tonåringar och unga vuxna: strategier och stöd

Inledning Social ångest är inte bara en utmaning för vuxna. Tonåringar och unga vuxna, som genomgår många förändringar och sociala utmaningar, är särskilt utsatta. I detta inlägg utforskar vi hur social ångest påverkar denna åldersgrupp och delar effektiva strategier för föräldrar och vårdnadshavare för att ge stöd.


Social ångests påverkan på unga människor Social ångest hos tonåringar och unga vuxna kan manifestera sig på många sätt, från rädsla för skolprestationer till sociala interaktioner både i verkliga livet och online. Dessa känslor kan intensifieras under övergångsperioder, såsom vid skolstart , byte av klass, eller när man börjar ny skola.


Strategier för att hantera social ångest


  1. Kommunikation: Uppmuntra öppen kommunikation om känslor och erfarenheter. Att kunna prata om ångest kan minska dess kraft. En viss grad av social ångest är normalt och det kan hjälpa att veta att även andra tycker sociala situationer kan vara utmanande.

  2. Professionellt stöd: Uppmuntra till hjälp från tex. en KBT-terapeut som är tränad att hantera ångest hos ungdomar. Att bekämpa social ångest på egen hand är svårt och många gånger går det ut över skolan.

  3. Förståelse och utbildning: Lär dig om social ångest för att bättre förstå vad ditt barn går igenom. Att kunna visa bättre förståelse och ge praktiska råd kommer vara värdefullt för ditt barn.

  4. Sociala färdighetsträningar: Dessa kan vara formella (genom en terapeut) eller informella, som att öva på sociala scenarion hemma.

Sociala medier och hemmiljö Många unga människor känner press från sociala medier och en önskan att "passa in". Att skapa en öppen och trygg hemmiljö där unga kan uttrycka sina känslor och bekymmer är avgörande. Att prata om sociala mediers inverkan kan vara hjälpsamt, likväl som att begränsa tiden vi spenderar där.

Att hantera social ångest kräver tid och tålamod, och stödet från föräldrar och vårdnadshavare är oerhört viktigt. Genom att vara informerad och proaktiv kan du göra en stor skillnad i en ung persons liv. Om du misstänker att din tonåring eller ung vuxen lider av social ångest, boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal här.


Comments


bottom of page